Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
(Là bánh gì?)