Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Nhớ ơn vua Lý Thánh Tông
Xưa kia cho dựng tháp trong chùa này
Lại thêm ân đức cao dày
Tháng giêng mồng bốn là ngày tưởng vua?