Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cây gì không lá, không hoa
Sáng đêm sinh nhật cả nhà vây quanh?
(Là cây gì?)