Câu đố khác:

Tôi đây từ đậu mà ra.
Nhà xây đều phải có tôi thêm huyền
Bàn cờ thêm sắc ai quên
Bỏ sắc thay nặng họ hàng bên “tố”?