Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Vải thiều vừa ngọt vừa thơm
Ai về nơi ấy, ghé thăm vườn nhà?