Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai cũng khách quần thoa
Đạp luồng sóng dữ, đuổi quân giặc thù
Cửu Chân nức tiếng ngàn thu
Vì dân quyết phá ngục tù lầm than?
(Là ai?)