Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Hà Tĩnh mà xem
Chùa Hương trên ngọn núi nào, hỡi em?