Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ba Đình căn cứ chống Tây
Thành tre che kín dày ken nơi nào?