Câu đố về đồ vật:

Bầu nhưng chẳng trổ ra hoa
Du dương trầm bổng đắm say lòng người?