Câu đố về thực vật:

Áo vàng năm cánh xẻ tà
Chim ăn một quả trả ta cục vàng
Là quả gì?