Câu đố về đồ vật:

Cũng tủ, cũng để chứa đồ
Nhưng không quần áo mà là thịt rau?