Câu đố tổng hợp:

Mỗi năm ngồi đây có mười ngày
Chỉ ban cho đời mọi ý hay
Mưa phùn gió lạnh không quản ngại
Vui lòng tiếp đón khách ưa may
Là ai?