Câu đố về thực vật:

Áo đen mình trắng như ngà
Dáng hình góc cạnh, người yêu khen tròn
Là củ gì?