Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Anh kia ngược ngạo hơn người
Khi đi lưng trước, bụng lười theo sau?