Câu đố về các loài động vật:

Xây thành đắp lũy trên non
Hái hoa, ủ mật nuôi con tháng ngày?