Câu đố về các loài động vật:

Chân đen mình trắng
Đứng nắng giữa đồng
Bạn với nhà nông
Năm dài tháng rộng?