Câu đố về thức ăn:

Ăn vào một cái no lòng
Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?