Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Không tay, không chân
Đầu hình chữ nhật
Mắt chớp ba màu
Ngã tư đứng chầu
Bảo xe dừng, chạy.
(Là cái gì?)