Câu đố về đồ vật:

Ăn cá, ăn thịt mà không ăn cơm
Có sống, có lưỡi mà mồm thì không?