Câu đố về động vật:

Mình đen mặc áo da sồi
Nghe trời chuyển động thì ngồi kêu van
(Là con gì?)