Câu đố về đồ vật:

Ấm lòng người trẻ, kẻ già
Tay chân đủ cả, sao không có đầu?