Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Nằm trên miền Bắc nước ta
Vịnh nào rộng khắp biển Đông một vùng?