Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Mang tên một thứ quả ngon
Thêm nặng, nước mắt tuôn rơi chữ gì.
Thêm huyền viết phải trừ đi
Thêm "u" dã ngoại là gì mang theo?
(Là những chữ gì?)