Câu đố về đồ vật:

Vừa nghe nhạc vừa xem hình
Giúp được mọi việc, như người thông minh?