Câu đố về đồ vật:

Chẳng dùng mực, chẳng lấy than
Thế nhưng cũng bạn học sinh ngày ngày?