Câu đố về cây:

Là cây sao lại biết sầu
Đông về ướt lá, lòng sầu riêng ai?