Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Năm xưa trên núi Ngàn Nưa
Cùng anh khởi nghĩa đánh ngô tan tành
Cửu Chân, dân tưởng nhớ ơn
Lập đền ở núi Tùng Sơn tâm thành?