Câu đố về thực vật:

Chị ta béo trục béo tròn
Tách ra đôi ngã đàn con trong ngần
Là quả gì?