Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về du lịch Hà Tây
Ghé thăm chùa này, trên đỉnh Sài Sơn?