Câu đố về động vật:

Con gì cánh sặc sỡ
Hay bay lượn rập rờn
Trên vườn hoa đua nở
Làm đẹp thêm muôn phần.
(Là con gì?)