Câu đố về cây:

Thân xanh, lá lại cũng xanh
Khó trèo, dễ hái, nhà nhà đều mua?