Câu đố về động vật:

Cả nhà có bà hay la liếm.
(Là cái gì?)