Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa Từ Thức lên tiên
Ba năm trở lại người xưa không còn?