Câu đố chữ gì:

Ai đi vào ai đi ra
Dù cho lớn bé đều qua chỗ này
Một khi hỏi biến, râu bay
Hoá thành loài vật suốt ngày bò ngang?