Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có Quỷ Môn Quan
Có Chi Lăng ải; Tống, Minh hãi hùng