Câu đố về vật dụng:

Nhìn vào thì một hóa hai
Không nhìn chỉ một có ai đâu mà
Là cái gì?