Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai đi nhớ ghé quê em
Thăm bãi Ba Động, nước trong khí lành?