Câu đố về cây:

Lá xanh dùng để gội đầu
Kiệm quá hóa kiết, bạn thường trêu tên?