Câu đố về vật dụng:

Một mẹ sinh được bốn con
Bốn con tứ hướng vừa tròn vừa xinh
Mẹ chỉ uống nước một mình
Con níu mẹ nhảy tang tình tính tang
Là cái gì?