Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Yêu nhau ta chỉ muốn gần
Đèo gì đôi lứa thì thầm bên tai?