Câu đố về thực vật:

Lúc trẻ hoa đỏ lập lòe
Về già lúc ỉu lòe xòe đẩy con
Con thì béo trục béo tròn
Bụng ăn đầy sỏi lại còn chanh chua
Là cây gì?