Câu đố về động vật:

Tên là chim chẳng biết bay
Tuyết bằng giá lạnh đứng ngay giữa trời
Là con gì?