Câu đố về thực vật, hoa quả:

Mọc lên nhọn hoắt như chông
Nắng, mưa đều khóa áo lông xù xì
Lớn lên trút bỏ áo đi
Anh em nương tựa sợ gì bão giông.
(Là cây gì?)