Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Xuôi dòng Vĩnh Tế ghé qua
Miếu Bà Chúa Xứ, phải là về đâu?