Câu đố về thức ăn:

Một bầy cò trắng, rớt xuống ao sâu
Chết đã hồi lâu, người ta mới vớt?