Suốt đời trôi nổi lênh đênh, cái tai giống mũ, có vành cong cong, góc ao hồ, mặt nước sông, lọc nước, nuôi lợn, góp công với người, bị chê là rẻ nhất đời, mùa hoa nở tím sáng ngời ao quê.

Câu đố về thực vật và hoa quả:

Suốt đời trôi nổi lênh đênh
Cái tai giống mũ, có vành cong cong.
Góc ao hồ, mặt nước sông
Lọc nước, nuôi lợn, góp công với người.
Bị chê là rẻ nhất đời.
Mùa hoa nở tím sáng ngời ao quê.
(Là cây gì?)

Đáp án: Cây bèo tây

Quanh năm nằm cạnh cửa nhà, đi ra thì khóa, bước vào mở ra?

Câu đố về đồ vật:

Quanh năm nằm cạnh cửa nhà
Đi ra thì khóa, bước vào mở ra?

Đáp án: Chiếc ổ khóa

Nơi nào nắng biển trong lành, Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?

Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào nắng biển trong lành
Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?

Đáp án: Phan Thiết

Cây xanh có thật mà không, làm đầu câu chuyện thưa ông, thưa bà, là cây gì?

Câu đố về thực vật:

Cây xanh có thật mà không
Làm đầu câu chuyện thưa ông, thưa bà
Là cây gì?

Đáp án: Cây trầu không

Đố vui động vật: Tên tôi thì ở trên trời, Sống trên mặt đất một thời xa xăm,

Tên tôi thì ở trên trời,
Sống trên mặt đất một thời xa xăm,
Khủng khiếp kì dị tiếng tăm,
Ghi dấu khảo cổ tháng năm không mời

Tên tôi thì ở trên trời, Sống trên mặt đất một thời xa xăm,

Là con khủng long