Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Cũng là người đã sinh thành
Nhưng không phải mẹ, sống gì hở em?

Đố là sông gì?