Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Xưa vua nhà Lý đến tu.
Sau cho tu sửa mở mang chùa này?