Câu đố về các nhạc cụ:

Lúc thì tỳ hẳn vào bà
Lúc thì ôm gọn như là đắm say
Nàng Kiều từng đã so dây
Tiếng tơ, tiếng trúc ngất ngây chàng Từ.
(Là đàn gì?)