Câu đố tỉnh thành:

Tỉnh gì dấy nghiệp nhà Trần
Viết trang hùng sử sáng ngàn năm sau
Có Tú Xương, có sông Đào
Phủ Giầy lễ hội thắm màu tâm linh?